Amgen Jobs

Mobile Amgen Logo

Job Information

Amgen Teamleider Warehouse Operations - Inbound in Breda, Netherlands

Als je het gevoel hebt dat je deel uitmaakt van iets groters, is dat omdat je dat bent. Bij Amgen drijft onze gedeelde missie - het dienen van patiënten - alles wat we doen aan. Het is essentieel om een van 's werelds toonaangevende biotechnologiebedrijven te worden. Wij zijn wereldwijde samenwerkers die samen presteren - onderzoek doen, produceren en steeds betere producten leveren die meer dan 10 miljoen patiënten wereldwijd bereiken. Het is tijd voor een carrière waar je trots op kunt zijn. Sluit je aan bij ons als:

Teamleider Warehouse Operations - Inbound

Bij Amgen Breda worden medicijnen gelabeld, geassembleerd, opgeslagen en uiteindelijk verzonden naar verschillende landen wereldwijd. Elke dag werken meer dan 1000 mensen uit 38 verschillende nationaliteiten aan supply chain-processen, productie, marketing en verkoop van onze medicijnen en klinisch onderzoek naar nieuwe medicijnen.

LEEF

Wat ga je doen

Als Teamleider Warehouse Operations - Inbound (Senior Associate Warehouse) coördineer je de workload binnen het Inbound ontvangsproces, coach en mentor je teamleden en ondersteun je afdelingsmanagement bij probleemoplossing.

Verantwoordelijk voor dagelijkse efficiënte en effectieve planning van personeel en materieel, toezicht houden op alle operationele activiteiten van het warehouse primaire proces en ervoor zorgen dat het werk op een veilige en conforme manier op de werkvloer wordt uitgevoerd, volgens de vastgestelde GMP-vereisten en procedures. Je hebt een Continuous Improvement mindset en kunt als gedelegeerd manager warehouse optreden indien nodig.

Ben je er klaar voor? Laten we dit doen. Laten we de wereld veranderen.

In deze essentiële rol zul je:

 • Verantwoordelijkenaansprakelijkzijnvooroplevering vandagdagelijkseoperationeleresultaten conform planning;

 • Activiteitenbinnen het Inbound ontvangsprocesen team of eenander (sub)team binnenWarehouse Operations organiseren, coördinerenenoverzien;

 • ProcesverbeteringenbinnenWarehouse Operations identificerenenimplementeren;

 • Sollicitatiegesprekkenvoerenennieuwe externe/tijdelijkemedewerkersselecterenvoorWarehouse Operations;

 • Teamledencoachenen mentorzijn op de werkvloer;

 • Operationeleproblemenherkennenenaanpakken, geschikteoplossingenidentificerenenimplementeren om bedrijfscontinuïteittewaarborgen;

 • Afdelingsvergaderingen (dagelijkse check-in meetings enploegenoverdrachten, periodiekwerkoverleg) leidenvoorverschillende Warehouse Operations teams;

 • Optredenalsplaatsvervangendof gedelegeerd manager warehouse bijafwezigheid van- of toekenningvanuit warehouse management.

WIN

Wat we van je verwachten

We zijn allemaal anders, maar we gebruiken allemaal onze unieke bijdragen om patiënten te dienen. De Teamleider Warehouse Operations die we zoeken heeft onderstaande kwalificaties op zak:

 • Bachelor's Degree in een relevant vakgebied, zoalsLogistiek, Supply Chain, of equivalent door relevantewerkervaring;

 • Eerdereervaring in eenvergelijkbare (leidinggevende) rol;

 • Goed begrip van end-to-end operationelebedrijfsprocessen;

 • Passendekennis van ERP / Warehouse Management systemen- ensoftware;

 • Uitgebreideervaring met MS Office;

 • Relevantewerkervaring in eenlogistieke / warheousingen/of farmaceutische/GMP-omgeving;

 • Vaardig in NederlandsenEngels, zowel in woordalsgeschrift.

GROEI

Wat je van ons kunt verwachten

Terwijl we werken aan de ontwikkeling van behandelingen die voor anderen zorgen, werken we ook aan het zorgen voor de professionele en persoonlijke groei en welzijn van onze teamgenoten.

Veel kansen om te leren en door te groeien binnen onze wereldwijde organisatie.

Een diverse en inclusieve gemeenschap van verbondenheid, waar teamgenoten worden aangemoedigd om ideeën op tafel te brengen en actie te ondernemen.

Een royaal beloningsplan met een competitief salaris, bonussysteem, vaste 13e maand, vakantietoeslag en collectieve ziektekostenverzekering.

Focus op vitaliteit met een eigen fitnessruimte, een vitaliteitsprogramma en een restaurant met gezond voedsel.

DirectEmployers